Privatumo Politika

MB „KONTERMA“

ĮMONĖS INTERNETINĖS SVETAINĖS WWW.KONTERMA.LT

PRIVATUMO POLITIKA

I. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

1. Asmens duomenys yra renkami ir saugomi: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir objekto adresas (kuriame buvo suteiktos paslaugos – montavimo darbai, jei klientas juos užsisakė).
2. Klientas išreiškia išankstinį savanorišką sutikimą tvarkyti jo asmens duomenys, kai juos pateikia mums ir paspaudžia mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu: „Susipažinau ir sutinku su svetainės privatumo politika.“

II. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI

KONTERMA.LT naudoja asmens duomenis šiais tikslais:
1. Svetainės paslaugų užsakymo tikslais. Klientas norėdamas užsisakyti svetainėje siūlomas paslaugas, turi pateikti tokius asmens duomenis, kurių reikia konkrečiai paslaugai užsakyti.
2. Klientas visada gali atšaukti savo sutikimą naudoti jo asmens duomenis, parašydamas laisvos formos prašymą el. paštu: info@konterma.lt.

III. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

1. KONTERMA.LT informuoja, kad neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek už jos ribų, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
1.1. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
1.2. Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
2. Asmens duomenys saugomi ne daugiau kaip 3 metus. Vėliau jie automatiškai ištrinami, jei klientas neduoda sutikimo dėl asmens duomenų atnaujinimo.

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, IŠTRINIMAS

1. Klientų Asmens duomenys yra renkami, gaunami tik iš pačių asmenų, kurie pateikia savo duomenis. Iš kitų šaltinių klientų asmeniniai duomenys renkami nėra.
2. Visada, kliento atsiųstu į el. paštą info@konterma.lt laisvos formos prašymu, MB „Konterma“ ištrina iš svetainės visus jo asmens duomenis.
3. Klientas turi teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis, gali juos koreguoti.

Ši privatumo politika galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.,
apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus, klientai bus informuoti interneto svetainėje.